Başkanın Mesajı

Saygı değer İkitelli Organize Sanayici iş insanları,

İOSİD kurulduğu günden bugüne kurumsallaşarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumumuz İOSB bünyesindeki 35 bin işverenin ve 350 bin çalışanın temsilcisi olarak, bu büyük sorumluluğunun farkındadır.

Siz değerli iş insanlarımızın sorunlarını bilmekte ve bu sorunları tüm devlet katında ilgili mercilere iletmekteyiz. Amacımız devletimiz ve işverenimiz arasında köprü görevi görerek uyum içinde bir çalışma ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır.

İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Organize Sanayi Başkanlığının bölgemize değer katacak her faaliyetini desteklemeyi kendisine bir görev akdetmiştir. Başakşehir Kaymakamlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı, İkitelli Organize Sanayi Başkanlığı, IOSID’in tüm faaliyetleri konusunda bilgilendirilmektedir, bu kurumlarımız da İOSİD’in faaliyetlerine gereken desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda bölgemizin yöneticilerine IOSID adına teşekkür ediyorum.

IOSID üyelerimizin sorunlarını kurum ve kuruluşlarda dile getirerek siz üreticilerimiz desteklerken, işbirliğini esas alan iş yönlendirme toplantıları da düzenlemektedir. “Tanış, tanıştır ve ticaret yap. HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” sloganıyla el ele vererek üyelerimizin ticaret hacmini arttıracak tanışma toplantıları tertip ediyoruz.

İOSİD Üyeleri sosyal alana da kattığı sağladığı gibi ekonomik gelişme alanında da bir çok iş birliklerine imza atacaktır İOSİD çatısı altında Meslek ayrımı yapmaksızın aramıza katılacak iş insanlarının ticaretine ve sosyalleşmesine, gelişmesine İOSİD bir öncü olacaktır

Amacımız sosyal sorumluluk projelerine öncü olmakla birlikte bu şekilde kazanan üretim ve istihdam yaratan sanayicilerimizi bir çatı altında toplayarak örnek bir topluluk oluşturmak ve bu toplululuk için iş insanlarına yön vererek iş insanlarının iş hayatında ve sosyal hayatlarında çalışmalarına katkı sağlaması bizlerin ayrıca hedefidir.

IOSID sadece bir ticaret ortamı değildir. Aynı zamanda sosyal sorumluluklarının da bilincindedir. Unutulmamalıdır ki başarılı toplumlar, doğru yetiştirilmiş nesillerin omuzlarında yükselir. Bu bilinçle IOSID bünyesinde “Genç İOSİD” adında ayrı bir çalışma grubu kurmuştur. Tüm gençlerimizi bu gruba katılmaya davet ediyorum.

Bundan sadece beş yıl sonra bile tam olarak nasıl bir hayat süreceğimizi kestirmek güç sadece şunu söyleyebiliriz ki teknoloji ve dijitalleşme iş dünyasına devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirecek. Bizim bu günü yaşayıp yarına hazır olmamız gerekiyor paranın bile dijitalleşmeye yöneldiği bu çağda gerek şirket gerek sektör gerekse ülke olsun değişime kafa yoranlar ayakta kalacaktır. Yormayanlar ise yerinde sayacak çünkü yerinde saymak geride kalmaktır.

Bizler derneğimizi sevgi saygı barış kardeşlik temelleri üzerinde kurduk. Bizler yaşadığımız bu kentte bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı hedeflemekteyiz. Herkesi kucaklayan saygıyla hoşgörüyle paylaşan bir dernek olmaya devam edeceğiz.

Amacımız tanışan, ticaret yapan, yardımlaşan, sosyalleşen ve el birliği ile güçlenen bir iş ortamı oluşturmaktır. İşletmesi büyürken, ülkesini büyüten, ülkesi büyürken sosyal sorumluluk projelerini destekleyen iş insanlarına öncülük etmek, IOSID’in önemle üzerinde durduğu bir Ahilik Geleneği’dir.

İkitelli’de sivil toplum kuruluşu bilinci altında buluşacak İOSİD ile hizmet sevdalısı yüzlerce iş insanını birlikteliğini sağlamak ve uzun yıllar devam edeceğini inandığımız milli ve yerli üretimi destekleyen İOSİD ile birlikte nesillere örnek olacağımızı düşünülerek bizleri mutlak suretle daha çok çalışmaya teşvik edecektir

Bizler sorumluluklarımızın bilinci ile ülkemize, bölgemize ve sizlere layık olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İOSİD Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET AKKAYA