Olağan Genel Kurulumumuza katılım sağlayan kurucularımız, yönetim kurulunda görev alan ve her zaman gücünü yanımızda hissettiğimiz üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.