Dijital Türkiye

İOSİD Başkanı Sn. Ahmet AKKAYA pandemi başladığından bu yana yapmış olduğu temaslarda İkitelli OSB’de bulunan KOBİ’ler ve imalatçıların en büyük sorunu olan “Üretim Alanı Yetersizliği” problemini dile getirmiştir. İOSİD Başkanı Sn. AKKAYA, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, TOKİ, İTO ve büyük sanayicilerle yapmış olduğu görüşmelerde Sn. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedefleri doğrultusunda “Yerli ve Milli Üretim”in gelişimine destek için çalışmalar yapmıştır. Devletimizin ilgili kurumlarına İOSİD tarafından hazırlanan Sanayi Sitesi Projesi sunulmuştur. İOSİD’in önerisi;

1.Devlet eliyle KOBİ’lere bedelsiz veya çok cüz’i bedelle yer tahsisi
2.KOBİ Fon kurularak KOBİ’lerin finansal olarak sürekli desteklenmesi.

İOSİD, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı için her daim var gücüyle çalışacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

READ MORE