01 Haziran 2021 Tarih E-89780865-153-8878 Sayılı “İçişleri Bakanlığı Genelgesi” kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantımız;

  1. toplantı 16 Haziran 2021 Çarşamba
  2. toplantı 23 Haziran 2021 Çarşamba

 

tarihine ertelenmiştir.

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 16/6/2021 tarihinde, saat: 13:00’da dernek merkezinde (İOSB Mah. Dolapdere San. Sit. Yolu Sk. Dolapdere İş Merkezi 28. Ada No: 13 Başakşehir / İstanbul) salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23/6/2021 tarihinde aynı yerde aynı saatte aşağıda bulunan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımla,

İOSİD Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET AKKAYA

 

Gündem:

1) Yoklama ve açılış

2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3) Divan Heyetinin oluşturulması ve Divana yetki verilmesi

4) Başkanın açılış konuşması

5)Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun

Okunması, görüşülmesi

Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası

6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi

7) 2019-2020 yılları Gelir Gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

8) Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9) 2021-2022-2023 Yılları tahmini bütçelerinin görüşülerek onaylanması

10) Üye aidat bedelinin arttırılması hakkında görüşülmesi

11) Üst kurul İSİFED’e üyelik ve temsilci atanması

12) Diğer yazılı ve sözlü önergeler

13) Dilek ve temenniler

14) Kapanış