İOSİD ÜYELİK ŞARTLARI

  • Derneğin amaçlarını kabul eden
  • T.C. vatandaşı olup medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz ve 18 ( on sekiz) yaşını doldurmuş
  • Sanayici, iş adamı, akademisyen,
  • Emekli şirket yöneticileri, küçük esnaf ve sanatkarlar
  • Serbest meslek erbapları, ticari, zirai, iktisadi işletme sahipleri,
  • Gayri menkul sermaye iradı sahipleri,

Derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.
T.C. vatandaşı olmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye de ikamet etmek haklarına sahip iseler üye olabilirler.