İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 14.04.2021 tarihli 89780865-153-6638 sayılı “Kısmi Kapanma Tedbirleri” konulu genelgesinin 6. maddesi kapsamında 15.04.2021 tarihinde yapacağımız Genel Kurulumuz ertelenmiştir.

Saygılarımızla.