Bizler 1000 yıllık devlet geleneği olan, fethettiği topraklarda adaletle hüküm sürmüş kadim bir milletin torunlarıyız. İnancımız gereği “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven”, vatanın bütünlüğünü yaşam düsturu olarak gören bir milletiz.
Şanlı tarihimizde; zulüm, soykırım ve insanlık dışı davranış şekli olmamış ve olmayacaktır. Dün ABD Başkanının yayınlamış olduğu “sözde soykırım” bildirisini yok hükmünde sayıyor, reddediyoruz. Bunun gibi gelişmeler bizim gibi iş dünyasının mensuplarına “daha fazla üretim” yapmamızın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bizler de “Yerli ve Milli” daha fazla üretim yaparak ülkemize hizmet edeceğiz.
Devletimiz daim olsun…

İOSİD Yönetim Kurulu Adına
İOSİD Yön. Kur. Bşk. Ahmet AKKAYA